Voorwaarden Membership

 


Algemene voorwaarden van het Corendon Membership loyaliteitsprogramma.


1. Corendon Membership loyaliteitsprogramma
 

1.1 Corendon Membership

De Corendon Membership is een persoonlijke kaart en alleen te gebruiken door degene aan wie de kaart is toegewezen. Het Corendon Membership programma is bedoeld om passagiers te belonen die veelvuldig reizen via Corendon.com. Boekingen kunnen alleen geschieden via de website www.corendon.com. Het membership programma geldt niet voor andere labels/merken van Corendon International Travel B.V.  

 

Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen vindt er een screening plaats.
U krijgt bij goedkeuring een Corendon Membership card en tevens uw inlogcode/ wachtwoord toegestuurd.

1.2 Kortingen

De kortingen worden enkel verleend op losse vlucht,  losse accommodatie, autohuur, transfer en verzekeringen en zijn alleen van toepassing indien men voldoet aan het aantal boekingen per kalenderjaar dat van toepassing is voor desbetreffend niveau. Korting over de verzekeringen betreft alleen de reis- en/of annuleringsverzekering. Kortingen over de vlucht, accommodatie en transfer zijn alleen van toepassing indien deze via www.corendon.com separaat worden geboekt. Uitgezonderd zijn : Kayseri - Konya - Ankara - Elazig - Sivas

 

1.3 Stoelen met extra beenruimte

Stoelen met extra beenruimte worden toegewezen indien plaats beschikbaar op de luchthaven van vertrek (bij de incheck balie) en gelden alleen bij Corendon (Dutch) Airlines vluchten. U kunt maximaal 2 stoelen met extra beenruimte per “member” aanvragen. Eventuele kosten (Bronze en Silver) dienen bij de incheckbalie te worden voldaan. De genoemde kosten zijn per enkele reis. Er geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 

1.4 Korting op producten van onze lokale agent

De korting van 10% is van toepassing op excursies of andere diensten die onze lokale agent in Turkije aanbiedt. Onze overige bestemmingen kennen een dergelijk kortingsysteem niet.

1.5 Bagagevrijstelling

De extra bagagevrijstelling voor “Gold Members” is alleen van toepassing op vluchten die worden uitgevoerd door Corendon (Dutch) Airlines.
( Voor u als Goldmember geldt nog altijd 10 kilo bagage vrijdom.  De eerste 20 kilo betaalt u volgens de nieuwe regels zelf en daarnaast heeft u zoals altijd recht op 10 kilo extra.)

 

1.6 Aantal boekingen per kalenderjaar
Een “member” heeft recht op alle voordelen en diensten die geboden worden, mits hij/zij binnen een kalenderjaar (01.01 t/m 31.12) voldoet aan de criteria van het minimum aantal boekingen. Is dit niet het geval dan vindt er een degradatie plaats naar een ander niveau.  


1.7 Niveaus
1.7.1 Gold:
het derde niveau binnen het loyaliteitsprogramma. Een deelnemer heeft recht op de diensten en voordelen die dit niveau biedt, mits hij/zij binnen een kalenderjaar voldoet aan het volgende criterium:  minimaal 10 boekingen per kalenderjaar

1.7.2 Silver: het tweede niveau binnen het loyaliteitsprogramma. Een deelnemer heeft recht op de diensten en voordelen die dit niveau biedt, mits hij/zij binnen een kalenderjaar voldoet aan het volgende criterium: minimaal 5 boekingen per kalenderjaar.

1.7.3 Bronze: het eerste niveau binnen het loyaliteitsprogramma. Een deelnemer heeft recht op de diensten en voordelen die dit niveau biedt, mits hij/zij binnen een kalenderjaar voldoet aan het volgende criterium: minimaal 3 boekingen per kalenderjaar.

2. Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Corendon.com en iedere afzonderlijke deelnemer. Corendon.com behoudt zich het recht voor om het loyaliteitsprogramma te annuleren of te vervangen en behoudt zich te allen tijde het recht voor om het loyaliteitsprogramma, de Algemene Voorwaarden, de spaarstructuur, de deelname van partners aan het loyaliteitsprogramma, of programmaprocedures te wijzigen of aan te passen. Deelnemers kunnen geen schadevergoeding eisen van Corendon.com. De bekendmaking van wijzigingen en aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zal geschieden via de website van Corendon.com. Deze Algemene Voorwaarden en programma-wijzigingen worden geacht door de deelnemer te zijn geaccepteerd indien deze gebruikmaakt van de membershipcard, een binnen het loyaliteitsprogramma aangeboden voordeel gebruikt, of indien geen schriftelijk bezwaar is ontvangen binnen een termijn van 30 dagen na kennisgeving. Indien een deelnemer de loyaliteitsprogrammawijzigingen niet aanvaardt, mag de deelnemer zijn deelname opzeggen.

2.1 Elke partij mag de contractuele overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. De Algemene Voorwaarden zullen ook na de beëindiging van het contract van toepassing blijven. Indien de deelnemer het contract opzegt, moet de deelnemer de deelnemerskaart in tweeën geknipt indienen bij Corendon.com. Corendon.com zal bij ontvangst hiervan de deelname aan het loyaliteitsprogramma beëindigen. In geval van bedrog of overtreding komen alle voordelen te vervallen.

2.2 Corendon.com zal zich naar redelijkheid inspannen om deelnemers voorafgaand in kennis te stellen van beëindiging van het loyaliteitsprogramma.

2.3 Alle aangeboden voordelen zijn onderhevig aan wijzigingen en beschikbaarheid. Plaatselijke beperkingen en/of wijzigingen kunnen van toepassing zijn.

2.4 Corendon.com of partners kunnen speciale aanbiedingen doen aan groepen deelnemers op basis van hun deelname aan het loyaliteitsprogramma, zoals vluchten, hotelverblijf, autoverhuuractiviteiten. Speciale aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.  

2.5  Op 31 december van elk jaar wordt, op basis van het tussen 1 januari en 31 december gemaakte aantal boekingen, het niveau binnen het loyaliteitsprogramma vastgesteld waarop de deelnemer het daarop volgende jaar recht heeft. Indien een deelnemer gedurende het jaar wel heeft geboekt, maar niet voldoende voor behoud van zijn huidige deelnemersniveau volgens de in deze Algemene Voorwaarden gestelde regels, wordt de Deelnemer één niveau verlaagd. In geval van Bronze membership: bij geen boekingen tijdens een kalenderjaar dient men het nieuwe kalenderjaar opnieuw te beginnen en zal er geen korting worden verleend.

2.6 Indien een Deelnemer binnen een termijn van 1 jaar geen boekingen heeft verzameld, kan Corendon.com eenzijdig de deelname beëindigen.

2.7 Het account van de deelnemer kan niet worden overgedragen, nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met het account van een ander persoon, ongeacht of deze persoon deelneemt aan het loyaliteitsprogramma, noch met een ander account van de deelnemer, behoudens anders luidende bepalingen die aan de deelnemer zijn bekendgemaakt.

2.8 De Deelnemer moet Corendon.com informeren over zijn/haar correcte postadres. Indien een deelnemer van postadres verandert, moet hij/zij Corendon.com zo spoedig mogelijk, hetzij schriftelijk, hetzij via de website hierover informeren.

2.9 Iedere natuurlijke persoon van wie Corendon.com de aanmelding heeft geaccepteerd zal een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, waardoor hij/zij toegang heeft tot het internet en alle overige diensten die binnen het loyaliteitsprogramma worden aangeboden. Daarnaast ontvangt de deelnemer een membershipcard. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar wachtwoord en zal deze niet verstrekken aan derden.

3 Naleving van het loyaliteitsprogramma

3.1 Corendon.com beslist of een boeking al dan niet in aanmerking komt voor de voordelen in het loyaliteitsprogramma.

3.2 Indien een persoon incheckt en ten onrechte de naam van een deelnemer opgeeft, zullen geen voordelen uit het loyaliteitsprogramma worden toegekend.

3.3 Verlies, diefstal of beschadiging van de membershipcard moet onmiddellijk worden gemeld bij Corendon.com. Na melding van verlies, diefstal of beschadiging van de pas door de deelnemer zal de pas zo spoedig mogelijk worden vervangen. Corendon.com is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de pas of de niet-naleving van de inhoud van deze bepaling door de Deelnemer.

3.4 De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van Corendon Membership voordelen tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en proceskosten. 

3.5 In geval van overtreding van de algemene vervoersvoorwaarden, materiële overtreding van de Algemene Voorwaarden, misbruik van het loyaliteitsprogramma, met inbegrip van het niet naleven van de voorschriften en procedures van het loyaliteitsprogramma, de verkoop of ruil van Corendon Membership card of tickets en verkeerde voorstelling van feiten, onbetamelijk gedrag, met inbegrip van ongepast of storend gedrag ten aanzien van medewerkers van Corendon.com of hun Partners, ontoelaatbaar gedrag aan boord of de weigering om gehoor te geven aan instructies van medewerkers, kan leiden tot opzegging van het account van de deelnemer en blijvende uitsluiting van deelname aan het loyaliteitsprogramma.

4 Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zullen worden gebruikt en uitgewisseld door Corendon.com en partners voor de correcte uitvoering van het loyaliteitsprogramma. Daarnaast mogen Corendon.com en de partners, enkel voor eigen gebruik, de persoonsgegevsns van de deelnemer en informatie over het programma deelname, onderling uitwisselen. Dit om het mogelijk te maken goederen en diensten aan te bieden, als ook voor direct marketing of communicatiedoeleinden.

 

 

 

 

 
BEL NU ONS CONTACT CENTER +31 23 75 10 600